OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1) Práva a povinnosti kupujícího

Kupující po uskutečnění objednávky obdrží potvrzující e-mail s údaji pro platbu.

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno, kontaktní telefon, popřípadě další údaje potřebné k vyřízení objednávky.

S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Tuto částku kupující platí dopředu na náš BÚ převodem. Dokud nebude částka uhrazena, zboží nebude odesláno. Rezervace zboží je možná maximálně týden, pokud v této lhůže nebude objednávka uhrazena, bude automaticky stornována.

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíku, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu.

Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu.

V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

2) Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku jakmile je částka za zboží připsána na jeho účet, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nezaplatí kupní cenu. Dokud nebude částka za zboží připsána na účet prodávajícího, objednávka nebude vyřízena. Rezervace zboží je možná maximálně týden. Pokud nebude objednávka v této lhůtě uhrazena, bude automaticky zrušena.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případě, že objednané zboží není již dostupné.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

3) Reklamační řád

Za zboží poškozené při přepravě nenese Japanlpshop (second hand s LP deskami) žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky.

V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

4) Doprava a poštovné

Platba se provádí předem. Zboží na dobírku neposíláme. Číslo našeho účtu u FIO banky je 2800479039 / 2010. Zboží zasíláme až po připsání částky na náš BÚ. Zasílací den je středa.

Desky jsou zasílány Českou poštou. Poštovné a balné činí při koupi 1 - 5 kusů včetně 90 Kč. Samozřejmě je možné si zboží po domluvě vyzvednout i osobně u nás na obchodě na adrese:

Pasáž Černá Růže 1. patro - vedle kavárny

Na Příkopě 12 Praha 1,110 00

LP jsou baleny do speciálních kartonových krabic.

5) Ochrana údajů

Japanlpshop se zavazuje, že získané osobní údaje od zákazníků budou použity pouze k zabezpečení provozu těchto stránek. Tyto údaje jsou chráněny dostupnými prostředky před zneužitím a nejsou poskytovány nikomu dalšímu.

Veškeré údaje a statistiky o vašich nákupech, které jsou získány během provozu a je nutné je archivovat např. z důvodu reklamace, nejsou poskytovány třetím stranám.

Vážíme si našich zákazníku a proto osobní data svěřená zákazníkem, pokládáme za přísně důvěrná! Kromě přepravní společnosti uvedené na našich stránkách, nejsou data poskytována žádným dalším subjektům a nebudou ani použita jiným než výše uvedeným způsobem.